Program


Čtvrtek 9. 11.


14:00–15:00  Registrace účastníků

15:00–15:10  Uvítání a úvod

Odborný program


15:10–15:25  Věda a výzkum v realitě českého zdravotnictví

15:25–15:40  Představení vědeckého projektu z reálné praxe

15:40–16:10  Co je management klinických dat (CDM)

 • Definice CDM
 • Různé přístupy k managementu klinických dat
 • Cíle a výstupy
 • Tok dat, klíčové dokumenty, standardní procesy
16:10–16:25  Kávová přestávka

16:25–17:55
  Proces managementu klinických dat I
 • Role a zodpovědnosti v procesu CDM
 • Přípravná fáze projektu

17:55–18:15  Diskuse a závěr 1. dne

18:15–19:15  Společná pracovní večeře


Pátek 10. 11.

8:30–10:30
  Základy statistického uvažování
 • Klíčové principy biostatistiky – zkreslení, reprezentativnost, srovnatelnost, významnost a spolehlivost
 • Testování hypotéz
 • Stanovení sample size (výpočet velikosti vzorku)
 • Chyba I. a II. druhu
 • Síla testu
 • P-hodnota (vztah k intervalům spolehlivosti)

10:30–10:45  Kávová přestávka

10:45–12:45  Důležité pojmy spojené s hodnocením studií
 • Typy a design studií
 • Typy hodnocení: superiorita, ekvivalence, non-inferiorita
 • Cílové parametry hodnocení
 • RCT vs. RWE studie (randomizace vs. propensity skore)
 • Analýza podskupin, hierarchické testování, násobení chyby prvního druhu
 • Interim analýza

12:45–13:00  Diskuze nad přednesenými tématy a závěr s udělením certifikátů

13:00–13:30  Oběd


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast bude ohodnocena v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání 9 kredity pro lékaře.